Els MOLINS hidràulics valencians : Tecnología, història i context social / Thomas F. Glick... [et al.]

Libro
ISBN: 9788478223213
Editor: [Valencia] : Institució Alfons el Magnàmim, 2000
Depósito legal: V-4574-2000 Oficina del Depósito Legal
Descripción Física: 508 p. : il.; 20 cm
Signatura Copia Colección
431/140 6775 Libros modernos desde 1900

Este es el resultado de un trabajo interdisciplinar entre historiadores, geógrafos y arqueólogos que ofrece una visión de conjunto sobre la historia y la tecnología de los molinos de agua valencianos

Tabla de Contenidos

EL PATRIMONI HIDRÀULIC VALENCIÀ I ELS NOSTRES MOLINS
Introducció
El paper de laigua en la nostra història
La molinologia, una disciplina amb projecció social
Bibliografia general sobre molineria valenciana
LA MOLINERÍA HIDRÀULICA VALENCIANA: QÜESTIONS OBERTES
La molineria hidràulica, entre lantiguitat i el feudalisme
Molineria i camperolat
La molineria, entre el feudalisme i el mercat
La tècnica: rodes hidràuliques verticals i horitzontals
Propietat i gestió dels molins al Sharq al-Andalus
De Jaume I a Jaume II: la crisi del molins del reial patrimoni
Mercat i senyors de molins a la València Cristiana
Molins i paisatges hidràulics a la València medieval
Conclusiò
DE LA CONSTRUCCIÓ ISLÁMICA AL CASALICI MODENR: LEVOLUCIÓ DEL MOLÍ HIDRÀULIC VALENCIÀ
El molí islàmic (raha) a les fonts escrites
LArqueologia dels molins hidràulics
El molí baix-medieval: feudal i mudèjar
El molí modern (segles XVIII i XIX)
Epíleg. El molí al segle XX: les darreres transformacions
Referències bibliogràfiques
AIGUA I DESENVOLUPAMET URBÀ A MIDNAT BALANSIYA (VALENCIÀ)
Lemplaçament de la troballa
El molí
El material ceràmic
Conclusions
Entorn i evoluciò sedimentològica del molí
Bibliografia
MOLINS ANDALUSINS I MOLINS FEUDALS: LORDENACIÓ DEL SISTEMA HIDRÀULIC BAIX-MEDIEVAL DEL RIU DE LA SÉNIA
Els primers molins documentals al segle XIII al riu de la Sénia
LEquipament molinar medieval del Baix Maestrat
Característiques materials dels molins del Maestrat
LA ORGANIZACIÓN DE LA RED MOLINAR EN LA VALL DALBAIDA Y LALCOIÀ A FINALES DE LA EDAD MEDIA. INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL. DESARROLLO ECONÓMICO Y FISCALIDAD
Una concentración industrial
La distribución de molinos y batanes
Una aproximación tecnológica
Los molinos de la Corona
Unos derechos fiscales en ascenso
AIGUA I MOLINS EN UN MACROSISTEMA FLUVIAL VALENCIÀ. LA MOLINERÍA A LA RIBERA DEL XÚQUER, SEGLES XIII-XIX
LEvolució de lactivitat molinera a la ribera del Xúquer
¿De quin tipus de molins parlem? Tipologia dels molins riberencs
LEmplaçament dels molins dintre els macrosistemes riberencs
El funcionament dels molins de la Ribera
La molineria, una realitat polièdrica
Les tesis de Miquel Barceló i els macrosistemes de la Ribera
ELS MOLINS IL.LUSTRATS DE LES COMARQUES DEL RIU VINALOPÓ
Energia hidromecànica, construcciò molinar i regalisme il.lustrat
Els molins fariners daigua
Els molins drapers
Els molins paperers daigua
Martinets despart
Epíleg
ELS LITIGIS PER LUS DE LAIGUA. EL SISTEMA HIDRÁULIC DEL RIU DE LA SÉNIA A LÈPOCA MODERNA
Laparició dels primers litigis en lus de les aigües durante el siglo XVII
El segle XVIII. Un segle de conflictes
Valoració final
SÉQUIES I MOLINS A LHORTA DE VALÈNCIA: LA SÈQUIA DE RASCANYA, HIDRAULISME AL MARGE ESQUERRE DEL TÚRIA
Cap a uns primers passos dels estudis sobre la molineria valenciana
LHorta de València. El marc supraterritorial de la séquia de Rascanya
Rascanya versus Isba: orígens i formació dun espai de regadiu a lHorta de València
Els diferents espais de Rascanya
MOLINS I MOLINERS AL SEGLE XIX. NOTES ENTRON AL CENS DE MOLINS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA DE 1847
LEnrairament moliner de començaments del segle XIX
Un sector encara artesanal
Una industria extensa i dispersa
El cens de molins de 1847
ECLOSIÓN Y CRISIS DE LA MOLINERÍA HIDRÁULICA EN EL VALLE DE AYORA
Un estudio de los molinos del Valle. A modo de justificación
El contexto histórico de la molinería del Valle
La distribución de los molinos del Valle de Ayora
El molino modelo del Valle de Ayora
Otros artilugios hidráulicos: batanes y fábricas de electricidad
Los accesos a los molinos: los caminos
Las áreas de relación de los molinos
Los artilugios hidráulicos en el contexto de los regadíos de la comarca
Bibliografía.

Notas

Incluye colaboraciones de: Enric Guinot, Luis P. Martínez, Sergi Selma, Beatriu Arnau, Javier Martí, A. J. Mira Jódar, T. Peris Albentosa, T.V. Pérez Medina, Jordi Arasa, Toni Forcadell, Iván Michavila, Ignasi Mangue, Marc Ferri, Jorge Hermosilla y José SerranoAgregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema
  Código de barras Signatura Localización Localización permanente
6775 431/140

Este es el resultado de un trabajo interdisciplinar entre historiadores, geógrafos y arqueólogos que ofrece una visión de conjunto sobre la historia y la tecnología de los molinos de agua valencianos

Tabla de Contenidos

EL PATRIMONI HIDRÀULIC VALENCIÀ I ELS NOSTRES MOLINS
Introducció
El paper de laigua en la nostra història
La molinologia, una disciplina amb projecció social
Bibliografia general sobre molineria valenciana
LA MOLINERÍA HIDRÀULICA VALENCIANA: QÜESTIONS OBERTES
La molineria hidràulica, entre lantiguitat i el feudalisme
Molineria i camperolat
La molineria, entre el feudalisme i el mercat
La tècnica: rodes hidràuliques verticals i horitzontals
Propietat i gestió dels molins al Sharq al-Andalus
De Jaume I a Jaume II: la crisi del molins del reial patrimoni
Mercat i senyors de molins a la València Cristiana
Molins i paisatges hidràulics a la València medieval
Conclusiò
DE LA CONSTRUCCIÓ ISLÁMICA AL CASALICI MODENR: LEVOLUCIÓ DEL MOLÍ HIDRÀULIC VALENCIÀ
El molí islàmic (raha) a les fonts escrites
LArqueologia dels molins hidràulics
El molí baix-medieval: feudal i mudèjar
El molí modern (segles XVIII i XIX)
Epíleg. El molí al segle XX: les darreres transformacions
Referències bibliogràfiques
AIGUA I DESENVOLUPAMET URBÀ A MIDNAT BALANSIYA (VALENCIÀ)
Lemplaçament de la troballa
El molí
El material ceràmic
Conclusions
Entorn i evoluciò sedimentològica del molí
Bibliografia
MOLINS ANDALUSINS I MOLINS FEUDALS: LORDENACIÓ DEL SISTEMA HIDRÀULIC BAIX-MEDIEVAL DEL RIU DE LA SÉNIA
Els primers molins documentals al segle XIII al riu de la Sénia
LEquipament molinar medieval del Baix Maestrat
Característiques materials dels molins del Maestrat
LA ORGANIZACIÓN DE LA RED MOLINAR EN LA VALL DALBAIDA Y LALCOIÀ A FINALES DE LA EDAD MEDIA. INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL. DESARROLLO ECONÓMICO Y FISCALIDAD
Una concentración industrial
La distribución de molinos y batanes
Una aproximación tecnológica
Los molinos de la Corona
Unos derechos fiscales en ascenso
AIGUA I MOLINS EN UN MACROSISTEMA FLUVIAL VALENCIÀ. LA MOLINERÍA A LA RIBERA DEL XÚQUER, SEGLES XIII-XIX
LEvolució de lactivitat molinera a la ribera del Xúquer
¿De quin tipus de molins parlem? Tipologia dels molins riberencs
LEmplaçament dels molins dintre els macrosistemes riberencs
El funcionament dels molins de la Ribera
La molineria, una realitat polièdrica
Les tesis de Miquel Barceló i els macrosistemes de la Ribera
ELS MOLINS IL.LUSTRATS DE LES COMARQUES DEL RIU VINALOPÓ
Energia hidromecànica, construcciò molinar i regalisme il.lustrat
Els molins fariners daigua
Els molins drapers
Els molins paperers daigua
Martinets despart
Epíleg
ELS LITIGIS PER LUS DE LAIGUA. EL SISTEMA HIDRÁULIC DEL RIU DE LA SÉNIA A LÈPOCA MODERNA
Laparició dels primers litigis en lus de les aigües durante el siglo XVII
El segle XVIII. Un segle de conflictes
Valoració final
SÉQUIES I MOLINS A LHORTA DE VALÈNCIA: LA SÈQUIA DE RASCANYA, HIDRAULISME AL MARGE ESQUERRE DEL TÚRIA
Cap a uns primers passos dels estudis sobre la molineria valenciana
LHorta de València. El marc supraterritorial de la séquia de Rascanya
Rascanya versus Isba: orígens i formació dun espai de regadiu a lHorta de València
Els diferents espais de Rascanya
MOLINS I MOLINERS AL SEGLE XIX. NOTES ENTRON AL CENS DE MOLINS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA DE 1847
LEnrairament moliner de començaments del segle XIX
Un sector encara artesanal
Una industria extensa i dispersa
El cens de molins de 1847
ECLOSIÓN Y CRISIS DE LA MOLINERÍA HIDRÁULICA EN EL VALLE DE AYORA
Un estudio de los molinos del Valle. A modo de justificación
El contexto histórico de la molinería del Valle
La distribución de los molinos del Valle de Ayora
El molino modelo del Valle de Ayora
Otros artilugios hidráulicos: batanes y fábricas de electricidad
Los accesos a los molinos: los caminos
Las áreas de relación de los molinos
Los artilugios hidráulicos en el contexto de los regadíos de la comarca
Bibliografía.

Notas

Incluye colaboraciones de: Enric Guinot, Luis P. Martínez, Sergi Selma, Beatriu Arnau, Javier Martí, A. J. Mira Jódar, T. Peris Albentosa, T.V. Pérez Medina, Jordi Arasa, Toni Forcadell, Iván Michavila, Ignasi Mangue, Marc Ferri, Jorge Hermosilla y José Serrano


Agregar valoración

Agregar comentario

Primero debe entrar al sistema
  • Catalán